Hoe wordt PMT vergoed?

Ter kennismaking zal als eerste een intakegesprek worden gepland. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en met de therapievorm. We bespreken de hulpvraag en bedenken van daaruit de eerste doelen voor de PMT. Wanneer PMT wordt aangeraden door de huisarts, stelt de huisarts een medisch verwijsbrief op.

Er zijn verschillende manieren waarop de PMT vergoed kan worden:

  1. PMT vergoeding kan vanuit de jeugdwet via de gemeente vergoed worden wanneer andere behandelvormen vanuit de gemeente niet passend zijn, of wanneer het naast een andere behandeling staat. Zij bepalen of er een beschikking kan worden afgegeven voor de PMT.
  2. PMT wordt alleen bij volwassenen (18 jaar en ouder) vergoed vanuit de zorgverzekeraar indien het in de polis is opgenomen. Wij zijn geregistreerd Vaktherapeut bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Door deze registratie kan de PMT bij verschillende zorgverzekeraars geheel/gedeeltelijk vergoed worden (http://zorgwijzer.nl/vergoedin...).
  3. PMT kan ook vergoed worden via PGB. Een verwijzing van een medisch specialist is niet noodzakelijk. Je kunt ook zelf contact met ons opnemen door te bellen of te mailen.
  4. Mochten bovenstaande opties niet mogelijk zijn, dan zal de PMT volledig zelf betaald moeten worden