Hoe wordt PMT vergoed?

Ter kennismaking zal als eerste een intakegesprek worden gepland. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en met de therapievorm. We bespreken de hulpvraag en bedenken van daaruit de eerste doelen voor de PMT.

PMT kan vanuit de jeugdwet via de gemeente vergoed worden. Er zijn twee manieren waarop een beschikking bij de gemeente aangevraagd kan worden voor een jeugdige.

1. De huisarts stelt een medische verwijsbrief op. Deze verwijsbrief is voldoende voor het aanvragen van de beschikking bij de gemeente.

2. Er kan contact opgenomen worden met het sociale team van de gemeente. Zij zullen met u in gesprek gaan over een passende behandelvorm voor de hulpvraag. Wanneer zij erkennen dat PMT-behandeling bij Bravo PMT aansluit, zal een beschikking afgegeven worden.

In overleg bieden wij ook PMT-behandeling aan voor volwassenen (18 jaar en ouder). PMT wordt alleen bij volwassenen vergoed vanuit de zorgverzekeraar indien het in de polis is opgenomen. Wij zijn geregistreerd Vaktherapeut bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Door deze registratie kan de PMT bij verschillende zorgverzekeraars geheel/gedeeltelijk vergoed worden (Zorgwijzer...). Mocht de zorgverzekeraar de PMT niet vergoeden, dan zal deze volledig zelf betaald moeten worden.