Privacyreglement

Bescherming persoonsgegevens

Wij, als Bravo PMT, proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen. Om dit te kunnen doen hebben we bepaalde gegevens nodig. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij deze persoonlijke gegevens vragen. Op deze pagina staat alles hoe wij omgaan met deze persoonlijk gegevens. Heb je nog vragen? Dan kun je hier contact met ons opnemen.

Privacy en Veiligheid

Kwaliteit is een belangrijke kernwaarde van Bravo PMT. Dit geldt ook voor de privacy van onze klanten. Alle gegevens die bij ons bekend zijn worden veilig achter slot en grendel bewaard (letterlijk & figuurlijk). Tevens maken we gebruik van het ONS (Nedap) zorgsysteem, dat is uitgerust met de modernste technieken en strenge privacy voorwaarden. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft komt er niet bij!

Gegevens aan derden

De zorgvragen zijn vaak erg uiteenlopend. Om iedereen zo goed mogelijk te helpen maakt Bravo PMT gebruik van specialistische kennis. Dit zijn vaak professionals met een eigen praktijk. Voor de juiste zorg kan er gekozen worden voor een doorverwijzing. Daarnaast worden sommige trajecten gefinancierd door een Achterhoekse Gemeente. Ook nemen wij wel eens contact op met de school of leraar van een cliënt. Wij zullen gegevens echter alleen delen met andere zorgverleners, gemeentes en scholen als u ons vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij of zij het heeft gekregen. Daarvoor zijn overeenkomsten afgesloten waarin de afspraken over geheimhouding zijn vastgelegd. Verder zal Bravo PMT nooit gegevens delen aan derden voor commerciële doeleinden.

Beveiligde mail

De medische correspondentie vindt momenteel nog vaak plaats per e-mail of per telefoon. De veiligheid bij deze methodes is niet voldoende gewaarborgd. Met Zivver kunnen we veilig patiëntgevoelige informatie elektronisch uitwisselen. Of het nu gaat om het verzenden van een behandelverslag, het ontvangen van een (verwijs)brief of het uitwisselen van bestanden. Versleuteld mailen zorgt ervoor dat jouw e-mail niet door anderen gelezen kan worden. Met speciale sleutels worden de mailtjes onleesbaar gemaakt voor derden. Als je een mailtje stuurt, weet je nooit zeker of er iemand meeleest. Je weet ook nooit zeker of je mailtje niet onderweg wordt aangepast. Je weet niet zeker of een mailtje dat je ontvangt, ook echt van de afzender komt die boven het mailtje staat.

De drie problemen die hierboven genoemd lossen we op door met Zivver te werken. De inhoud wordt daardoor onleesbaar voor iedereen, behalve voor jou en de verzender. Ook zorgt de software ervoor dat je kunt verifiëren dat de afzender klopt en dat de inhoud onderweg niet door anderen is aangepast.

Wat willen we van je weten?

Voor de psychomotorische behandeling willen wij de volgende gegevens van jou weten:

Algemene Persoonsgegevens.

NAWT (Naam, Adres, Woonplaats/postcode, Telefoonnummer), Geboortedatum, BSN, Verzekeringsgegevens, Relevante Medische gegevens, gezinssituatie en eventuele Schoolgegevens. Onder de 18 jaar vragen wij ook de informatie over de ouders.

Zorgvraag

Inschrijfformulier m.b.t de zorgvraag en huidige situatie.

Wij maken gebruik van verschillende psychomotorische interventies in lichaams-, bewegings- en ervaringsgerichte werkvormen.

E-mailadres & Siteverkeer

Bij Bravo PMT zijn wij altijd opzoek naar nieuwe behandelmethodes. Misschien zit er wel iets tussen wat bij uw of jouw situatie past. Om u hierover te informeren versturen we zo af en toe een e-mail! Onze site is de eerste indruk die klanten van onze praktijk krijgen. Deze site proberen we ook elke keer te verbeteren.

Wat doen we verder met je gegevens?

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om:

De persoonsgegevens verzamelen wij met het doel om u te helpen met de zorgvraag. Dit kan door een van de behandelaren van Bravo PMT of voor een doorverwijzing naar een andere hulpverlener.

Financiering

Behandeltrajecten worden betaald door Coöperatie Boer en Zorg (CBZ). Hiervoor zijn bepaalde persoonsgegevens nodig om deze trajecten te starten en te declareren. Via de beveiligde website Nedap ONS worden gegevens versleuteld gecommuniceerd met CBZ. Alle persoonsgegevens / dossiers zijn altijd eigendom van de persoon (en/of ouders/verzorgers). Je bent altijd vrij om de gegevens in te kijken. De bewaartijd voor het dossier is minimaal 15 jaar na beëindiging van de behandeling (Beroepscode FVB 2016).