HKZ Certificaat

Bravo PMT heeft zich in 2022 als onderaannemer aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg (CBZ) en heeft zodoende meegedaan aan de nieuwe aanbesteding van het SDA.

Hierdoor is het mogelijk haar bestaande en nieuwe cliënten een PMT-behandeling te bieden na 1 juli 2022. Het SDA stelt als eis dat een dienstverlener, ook als onderaannemer, een kwaliteitskeurmerk dient te hebben. Nadat bleek dat de aanbesteding in februari 2022 werd gegund aan CBZ is Bravo PMT direct gestart met het schrijven van een eigen Kwaliteitshandboek (HKZ-norm 143) met als doel de kwaliteit van onze nieuwe organisatie te borgen. Bravo PMT realiseert zich dat bedrijfsprocessen belangrijk zijn om goede zorg te kunnen leveren en dat het bijdraagt aan een stabiele organisatie. Bravo PMT wil als gecertificeerde onderneming graag een betrouwbare partner zijn voor cliënten, organisaties, SDA en CBZ.