Bravo PMT Achterhoek

Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie waarbij bewegen en spelvormen als middel worden gebruikt om inzicht te krijgen in het eigen gedrag. PMT wordt binnen Bravo PMT ingezet voor de doelgroep kind en jeugd (5-17 jaar) die verschillende problemen in het dagelijks leven ervaren.

Het praten staat niet centraal maar het lijfelijk ervaren. In de PMT worden lichaams- en
ervaringsgerichte methodieken aangeboden. Gedrag wordt zichtbaar door middel van beweging. Dit gedrag is te koppelen aan het gedrag binnen dagelijkse situaties. Als zich binnen dit gedrag
problemen voordoen, wordt er geoefend met nieuw en passend gedrag. Zo kunnen problemen
binnen gedachten-gevoel-gedrag verminderd of verholpen worden.

LES 6236 1
Non-verbaal contact maken

Passie voor bewegen

Bravo PMT werkt onder het motto: ‘Passie voor bewegen’. Beweging is het middel om non-verbaal contact te maken, om inzicht te krijgen in eigen gedrag, om te ervaren, om te oefenen met nieuwe vaardigheden en om zo uiteindelijk de autonomie van de cliënt te bevorderen. Onze kernwaarden zijn: Bewegen, Regulatie, Autonomie, Vaardigheden, Ontwikkeling. Kortweg Bravo PMT.

LES 4926
Hulpvragen kunnen gericht zijn op:


 • Emotieregulatie
 • Omgaan met boosheid
 • Spanning en (faal)angst
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Grenzen aangeven
 • Leren hulp vragen
 • Communicatievaardigheden vergroten
 • Leren samenwerken

Bravo PMT heeft vastgesteld onderstaande diensten
niet te kunnen of willen leveren:

 • Verzorging
 • Diagnostiek
 • Traumabehandeling
 • Verslavingszorg
 • Cliënten met een ernstige verstandelijke beperking
LES 6393 1

Missie

Bravo PMT wil voor de inwoners van de Achterhoek een laagdrempelige schakel zijn in hun zorgbehoefte. Met ons zorgaanbod, Psychomotorische Therapie, richten we ons voornamelijk op de doelgroep Kind en Jeugd (5-17 jaar). Iedereen die het nodig heeft verdiend de best mogelijke zorg. Het welzijn van de kinderen en jongeren in de regio Achterhoek staat bij Bravo PMT voorop. Bravo PMT wil een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten. Dit doen wij door kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden van intake tot outtake. Dit willen wij bereiken via een samenwerkingsverband met de Coöperatie Boer en Zorg. Binnen deze samenwerking willen we doorgroeien naar een stabiele organisatie met een HKZ-certificering. Dit alles met ons motto: Passie voor Bewegen.

LES 4031

Visie

Het welzijn van de kinderen en jongeren in de regio Achterhoek staat bij Bravo PMT voorop. Daarom bieden wij zorg die daaraan kan bijdragen. Deze zorg moet duurzaam, bereikbaar, laagdrempelig en toegankelijk zijn in een veilige en plezierige omgeving. Goed intermenselijk contact met professioneel opgeleide behandelaars is een belangrijke basis voor een samenwerking tussen cliënt en behandelaar. Bravo PMT wil passende en duurzame zorg bieden, deze laagdrempelig houden en samen met de cliënt de, in een zorgplan, vastgestelde doelen bereiken en borgen. Dit alles doen wij met onze kernwaarden: Bewegen Regulatie Autonomie Vaardigheden Ontwikkeling, kortweg Bravo PMT.

Even voorstellen

Wie zijn wij?

Wij zijn Anne van de Kracht, Manon Sanders en Bauke Kuijpers en wij zijn psychomotorisch therapeut bij Bravo PMT Achterhoek. Wij werken met passie en enthousiasme voor het vak! En met passie voor bewegen!

Bravo PMT biedt haar behandelingen aan in de Gymbox en Funbox te Lichtenvoorde, in de basisschool de Borckeshof te Breedenbroek en op het Speciaal Basis Onderwijs nieuwHessen. Alle locaties betreffen kleine sportzalen met verschillende sport- en spelmaterialen (sensomotorisch materiaal) die tijdens de PMT worden gebruikt.

Mercatorstraat 44 te Lichtenvoorde (Gymbox en Funbox)

Terborgseweg 25 te Breedenbroek (speelzaal, Basisschool de Borckeshof)

Hessenweg 4 te Aalten (Speciaal Basis Onderwijs nieuwHessen)

LES 6119 1
LES 2603
LES 6059 1
LES 4804
LES 4038
LES 6271 1
LES 2593
LES 6230 1
LES 4875
LES 2559
LES 4926
LES 4895
LES 6061 1
LES 6129 1
LES 2508
LES 4050
LES 2525
LES 6377 1
LES 2625
LES 2594
LES 6300 1
In contact komen?

Contact opnemen

Heb je vragen over de PMT, zou je je kind of jezelf willen aanmelden, dan kun je contact opnemen via ons mailadres: info.bravo@ghc-oostgelre.nl

Ook kun je ons contactformulier invullen, dan nemen wij contact met jou op.