Historie Bravo PMT Achterhoek

In september 2017 is Fysiotherapie Oost Gelre (FOG) gestart met het aanbod van Psychomotorische Therapie (PMT), in onderaannemerschap van praktijk Zelf-ver-standig, voor de doelgroep Kind en Jeugd met gedragsproblemen. Vanaf 2022 werd een nieuwe aanbesteding gestart van het Sociaal Domein Achterhoek (SDA). Door de nieuw ontstane situatie lag er een kans voor de psychomotorische therapeuten en ging er ook zeker een wens in vervulling om op eigen benen verder te gaan. Om psychomotorische therapie los te koppelen van FOG hebben we besloten een geheel nieuwe organisatie voor de psychomotorische therapeuten op te richten. Bravo PMT Achterhoek B.V. (Bravo PMT).

Bravo PMT heeft zich in 2022 als ondernemer aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg (CBZ) en heeft zodoende meegedaan aan de nieuwe aanbesteding van het SDA. Hierdoor is het mogelijk haar bestaande en nieuwe cliënten een PMT-behandeling te bieden na 1 juli 2022. Het SDA stelt als eis dat een dienstverlener, ook als onderaannemer, een kwaliteitskeurmerk dient te hebben. Nadat bleek dat de aanbesteding in februari 2022 werd gegund aan CBZ is Bravo PMT direct gestart met het schrijven van een eigen Kwaliteitshandboek (HKZ-norm 143 Kleine Organisaties) met als doel de kwaliteit van onze nieuwe organisatie te borgen. Bravo PMT realiseert zich dat bedrijfsprocessen belangrijk zijn om goede zorg te kunnen leveren en dat het bijdraagt aan een stabiele organisatie. Bravo PMT wil als gecertificeerde onderneming graag een betrouwbare partner zijn voor cliënten, organisaties, SDA en CBZ.

Op deze website treft men een startende, enthousiaste organisatie aan die een regionale rol wil spelen en haar bedrijfsprocessen helder en duidelijk wil uitvoeren. Bravo PMT is een geheel zelfstandige weg ingeslagen en zal zichzelf met het HKZ keurmerk blijven monitoren om goede zorg en kwaliteit te borgen.

Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie waarbij bewegen en spelvormen als middel worden gebruikt om inzicht te krijgen in het eigen gedrag. PMT wordt binnen Bravo PMT ingezet voor de doelgroep kind en jeugd (5-17 jaar) die verschillende problemen in het dagelijks leven ervaren. Het praten staat niet centraal maar het lijfelijk ervaren. In de PMT worden lichaams- en ervaringsgerichte methodieken aangeboden, waarbij bewegingsgedrag en bewegingspatronen naar voren komen. Dit bewegingsgedrag is te koppelen aan het gedrag binnen dagelijkse situaties. Als zich binnen dit gedrag problemen voordoen, wordt er geoefend met nieuw en passend gedrag. Zo kunnen problemen binnen gedachten-gevoel-gedrag verminderd of verholpen worden.

Bravo PMT biedt haar behandelingen aan in de Gymbox te Lichtenvoorde, in de basisschool de Borckeshof te Breedenbroek en op het Speciaal Basis Onderwijs nieuwHessen. Alle locaties betreffen kleine sportzalen met verschillende sport- en spelmaterialen (sensomotorisch materiaal) die tijdens de PMT worden gebruikt.

Bravo PMT werkt onder het motto: ‘Passie voor bewegen’. Beweging is het middel om non-verbaal contact te maken, om inzicht te krijgen in eigen gedrag, om te ervaren, om te oefenen met nieuwe vaardigheden en om zo uiteindelijk de autonomie van de cliënt te bevorderen. Onze kernwaarden zijn: Bewegen, Regulatie, Autonomie, Vaardigheden, Ontwikkeling. Kortweg Bravo PMT.